GKSS Elitlag

För att bli uttagen till GKSS elitlag i en OS-klass så ska seglaren/besättningen ha potential att inom nuvarande OS-period nå upp till de krav som ställs av SOK (Sveriges Olympiska Kommitté) för att representera Sverige i nästkommande OS

GKSS Elitlag

Kriterier

För att bli uttagen till GKSS elitlag i Matchracing så ska besättningen ha potential att nå VM-status inom de närmaste 3 åren.

Seglaren/besättningen ska kunna visa upp en långsiktig utvecklingsplan som beskriver kortsiktiga och långsiktiga mål, vilka insatser och resurser som krävs för att nå uppsatta mål samt en planering över säsongen. Utvecklingsplanen ska följas upp årligen där den senaste säsongen utvärderas mot tidigare uppsatta mål, framtida planer diskuteras och resulterar i en uppdaterad utvecklingsplan.

Det är en förutsättning att seglaren/besättningen visar en hög ambitionsnivå och vilja att utvecklas samt har en insikt i vilken insats som krävs för att nå den absoluta seglingseliten.

Ansökan

Du har själv möjlighet att ansöka till GKSS Elitlag. Ansökan skall ske direkt till klubbens chefstränare. Uttagning sker kontinuerligt, men där kraven för att antas till elitlaget i en OS-klass skärps ju närmare kommande OS som uttagningen sker.

I ansökan krävs en motivering till varför just du ska bli uttagen till elitlaget, samt en utförligt beskriven utvecklingsplan.

Ansökan mailas in till huvudtränaren.

Jag vill ansöka till GKSS Elitlag  Jag vill ansöka om en jolleplats

Kontakt

Daniel Birgmark 
Huvudtränare
daniel@gkss.se 
031-696838

Emil Bengtson, GKSS Elitlag