Policyer och riktlinjer

Här kan du läsa de Policyer och riktlinjer vi har i GKSS.

GKSS Vision och Strategi Arbetsmiljöplan Likabehandlingsplan Krisplan 

Integritetspolicy