GKSS Förening

Göteborgs Kungl. Segel Sällskap är en idéell förening vars verksamhet är inriktad på segling och till den anknytande verksamheter. Några inslag i verksamheten är att utbilda barn och ungdomar i segling, att utveckla talanger till elitseglare samt att driva GKSS-hamnen i Långedrag i västra Göteborg. Föreningen är även moderbolag till aktiebolagen GKSS Event AB samt Fastighets AB Korvetten.

Styrelse

Till GKSS Styrelse 

Kommittéer

Till GKSS Kommittéer

Bolagsinformation

Organisationsnummer: 857200-5513
Bankgiro: 162-5912
BIC: HANDSESS
IBAN: SE25 6000 0000 0006 8333 0462

Swish: 123 33 72 992