Klubbaktivitet 14 maj för alla medlemmar - Inställd

Välkommen till klubbaktivitet för alla medlemmar med såväl motorbåt som segelbåt!
Har du ingen båt - anmäl dig som gast eller kom och heja på deltagarna.
Vi kommer att genomföra en form av rally i södra skärgården, på djungelbanor anpassade till de olika båttyperna. Alla båttyper är välkomna.
Lördagen den 14 maj samlas vi kl 10:30 utanför GKSS kansli. Då meddelas klassindelning och starttider. Första start kl 12:00.
När alla kommit i mål så blir det något lätt att äta, dricka, allmän förbfrödring och umgänge.
Anmälan med namn, båttyp, antal besättningsmedlemmar, kan ta emot X antal gastar eller jag önskar gasta (har ingen egen båt) görs senast måndag 9 maj till klubbkommitten@gkss.se.
Välkommen!
Klubb- och Aktivitetskommittén

Uppdaterad: 2022-04-29