Välkommen till GKSS Årsmöte 2022

GKSS Årsmöte kommer att hållas torsdagen den 5 maj kl 18.00 i GKSS klubbhus.

Mer info finns här

Uppdaterad: 2022-04-24