GKSS Historia

Historikgruppen startades 2013 med målet att försöka bevara all tillgänglig dokumentation rörande GKSS digitalt. Under vår och höst träffas vi varje vecka vid arbets- och sorteringsträffar och följer en föränderlig strategi inför fortsatt arbete.

Bakgrund

GSS – GKSS bildas

År 1860 samlades sex unga båtentusiaster hemma hos seglaren Josef Lithman i Göteborg för att sondera möjligheterna att bilda en segelsammanslutning. Samtliga var under 30 år och ägare till mindre båtar. Det sågs såsom ett penibelt faktum att de inte kunde vinna inträde i lokalavdelningen av Svenska Segelsällskapet, som endast mottog större, heldäckade båtar.

Så bildades Göteborgs Segelsällskap GSS och detta med en grandios vision, bland annat skulle man "skapa ett sällskap som troligen skall veta att sätta sig i respekt icke allenast hos sin egen nation, utan även hos främmande makter”. 

GSS blir GKSS

1897 fick en delegation med Claes Ekwall i spetsen audiens hos Kung Oscar II.
Majestätet hade inte glömt sitt löfte från 1891 som han gav i Marstrand.

Göteborgs Kungl. Segelsällskap, GKSS var därmed ett faktum.

Ritningar

Med hjälp av tidningen Veteranbåten och dess personal har vi kunnat digitalisera en mängd båtritningar. Skulle en högupplöst kopia önskas, så går detta att ordna mot en ringa avgift.

Klicka här för att se ritningar

Års- och Jubileumsböcker

Vi är nu kommit fram till det kanske allra viktigaste i vårt arbete med att dokumentera klubbens historia. Från start fram till 1911 gavs det ut årsböcker, där klubbens historia finns väl beskriven.

Klicka här för att se Års- och Jubileumsböckerna

Seglarbladet

Därefter har vår medlemstidning Seglarbladet givits ut oavbrutet. I denna tidning, av vilka vi nu samlat in nästan samtliga årsupplagor, finns ett enormt kulturvärde. Vi har fått stor hjälp av Grafi FotoHvitfeldtska stiftelsen och GLA aircargo för att ro detta arbete i hamn.

Klicka här att se Seglarbladet

Foto

Vi har, med benäget bistånd av Lars-Göran Itskowitz, scannat och lagt upp foton av från olika perioder av klubbens historia. Dessa foton har dokumenterats i mängd pärmar som vi har hittat i våra efterforskningar.

Klicka här för att se pärmar

Ett stort antal lösa foton har dessutom scannats.

Viktiga händelser

Det har hänt en hel del under årens lopp:

Klicka här för att se händelser

Vår uttalade ambition är att bevara detta unika material för framtiden, samtidigt som vi gör det lättillgängligt för alla intresserade.

Historikgruppen

Anders Andrén 0702-68 86 57, Dick Berghede 0705-59 24 30,
Anders Gustafsson 0708-28 98 50, Ola Selsvik 0709-72 65 67,
Anders Ekman 0705-841493, Göran Ahlström 0735-11 00 69,
Göran Petersson 0727-357301

Maila Historikgruppen