Användning av GKSS båtar

GKSS har motorbåtar och segelbåtar, som används av många olika delar av organisationen. För att tilldelning och underhåll av båtarna skall fungera, måste alla som använder en båt som tillhandahålls av GKSS, följa GKSS regler.

Motorbåtar

Bokning: https://boka.se/GKSSmotorbatar
Båtrapport: http://gkss.se/batrapport

Matchracingbåtar
 

Bokning: https://boka.se/GKSSFareast28R
Båtrapport: http://gkss.se/mr-batrapport

Skolbåtar

Bokning: https://boka.se/GKSSSkolbatar
Båtrapport: http://gkss.se/elanrapport

Quest-jollar

Bokning: https://boka.se/GKSSJollar​
Båtrapport: http://gkss.se/questrapport

Båtar

Här finns en tydlig manual för hur det fungerar med.   GKSS båtar. Ladda ner den och läs noga innan du använder en båt.

Instruktioner

 Använd alltid flytväst när  du använder en GKSS-båt.

Båten skall vara bokad när den används.

Båten skall alltid städas efter användning och förtöjas på rätt plats, med rätt tampar.

Bensindunkar skall återbördas till bensincontainern.

Nycklarna till båten skall hängas på rätt plats.

Efterföljande användare får stora problem om nycklarna ligger kvar i en jackficka någonstans.

Efter användning skall en båtrapport alltid göras.

Använd båten med ansvar, och följ sjövägsreglerna.