Protokoll Medlemsmöten

Protokoll för GKSS höstmöte och årsmöte är signerade digitalt av ordförande och sekreterare. Justeringsmännen har godkänt men ännu inte signerat.

Protokoll GKSS Årsmöte 3 maj 2018

Protokoll GKSS Höstmöte 18 nov 2014

Protokoll GKSS Årsmöte 7 maj 2014

Protokoll GKSS Höstmöte 12 november 2013

Protokoll GKSS Årsmöte 14 maj 2013

Motion GKSS Årsmöte 14 maj 2013