Vårregattan 14-15/5

Drakregatta på "tippen", dvs området mella farlederna in till Göteborg. 

NoR Anmälning Deltagare Logistik Sailing Instructions Results

Läs mer...