Klassiska regattan 6/6

Nationaldagsfirande.

Regattan för alla klassiska båtar, har blivit en tradition.

Regattan arrangerades av LSS och SS Fram som en jubileumsgåva till GKSS vid 150års firandet 2010.

Numera står GKSS för seglingarna med benäget bistånd av LSS.
Nu kan du anmäla dig till årets segling, se Inbjudan nedan!

Inbjudan

Läs mer...