FAQ/Vanliga frågor

Hur ställer jag mig i kö till båtplats?

Som medlem i GKSS har du möjlighet att registrera dig för båtplats. Du placeras i kö efter att anmälan har inkommit.

Är det någon avgift för att ställa sig i kö till båtplats?

Det utgår ingen särskild avgift för båtplatskön. För att behålla din plats i kön betalar du din medlemsavgift varje år. Glöm inte att meddela oss din nya adress om du flyttar. Våra register uppdateras inte via Adressändring AB.

Kan jag bli avregistrerad från båtplatskön?

Avregistrering sker om du inte inom fastställd tid betalar medlemsavgiften enligt GKSS stadgar.

Den som avregistreras behandlas vid återregistrering som nytillkommen sökande.

Kan jag hyra en andrahands plats?

Samtliga GKSS båtplatser fördelas efter befintlig kö (även andrahands platserna). Ansökan om att hyra i andra hand öppnar på hemsidan den 8/1.

När vet jag om jag får en båtplats nästa säsong?

Nya båtplatser fördelas i januari/februari månad.

Hur hög är insatsen för en båtplats?

Insatsen är idag 30 000 kr, och är en deposition till GKSS. Depositionen (utan ränta) betalas tillbaka ett år efter att platsen har sagts upp.

Står alla i samma båtplatskö oavsett storlek?

Nej, båtplatskön är uppdelad i kategori.

Kategori

Kategori A 9 x 2.5m

Kategori B 10 x 3m

Kategori C 12 x 3.5m

Kategori D 12 x 3.80m

Kategori E 15 x 4.30 m

Kategori F 17 x 5 m

Behåller jag min plats om jag byter kategori?

Ja och nej. Ditt ködatum ligger till grund för din nya placering. Antalet båtar och när de har ställt sig i kö avgör därför din placering i den nya kategorin.