Team GKSS GKSS OS-klubb
Tipsa en vän
Skriv ut sidan
Bookmark and Share

Detta är GKSS Juniorkassa

juniorkassan_loggaGKSS Juniorkassa har hittills sedan starten delat ut 123 000 kronor och har i budgeten för första halvåret i år
avsatt 96 600 kronor.

Juniorkassans syfte är att stödja och uppmuntra Sällskapets juniorer. Juniorkassans verksamhet, mål och inriktning skall ligga inom ramen för Sällskapets stadgar och i Sällskapets anda.

Pengarna skall komma alla GKSS juniorer till godo, i enlighet med juniorernas egna önskemål och utöver de medel, som i GKSS budget avsätts för juniorernas löpande verksamhet.

Utvecklingen av Juniorkassans inriktning, mål och syften behandlas av Juniorkommittén i samråd med Juniorkassans Arbetsgrupp, som ser till att bidragen används i enlighet med Statuterna för Juniorkassan.

Bidragen skall vara till glädje för alla aktiva juniorer – de skall således inte bara gynna dem, som visar bra resultat på seglingarna, utan uppmuntra alla. Även de som ännu inte kommit så långt i sin utbildning. Ingen skall känna sig utanför. Bredden skall stimuleras. Utan bredd – ingen topp

Stödet till juniorerna kan exempelvis utdelas i form av stipendier för flitig träning, resebidrag, pengar till material och coacher inför träningar och tävlingar.

En av Juniorkassans grundprinciper är att uppmuntra och stimulera talangfulla juniorer upp till 19 år att i första hand kappsegla i de av GKSS prioriterade klasserna. Ett viktigt mål är att på olika sätt stärka juniorernas klubbanda.

Något som kan ske genom att:

• i första hand främja bredden bland GKSS juniorer – inte minst i Omegaklassen.
• ge träningsbidrag till de tre främsta besättningarna beträffande flest antal träningar i de av GKSS prioriterade klasserna d. v. s Laser radial, Laser Standard och 29er. Även andra klasser kan komma i fråga som t. ex. E-jolle och Optimist.
• företrädesvis ge bidrag till teamaktiviteter under träningar och kappseglingar i Långedrag, KM, i närregionen och i JSM. Även träning och tävling i de Skandinaviska farvattnen och i Östersjöländerna skall kunna få bidrag.
• ge bidrag till andra ändamål, som gynnar juniorverksamheten. – exempelvis genom att under träningar och tävlingar kunna förbättra säkerheten, bidra med förplägnad, anskaffa material och utrustning
• stipendier finns att söka för barn och ungdomar med funktionsnedsättning för träning, deltagande i tävlingar, hjälp med betalning av GKSS seglarkurs och lägeravgifter och liknande.  Kontakta Ia Kjellsdotter 0730-987076

Det åligger Juniorkassans Arbetsgrupp att avgöra bidragens storlek och ändamål och att Juniorkassans medel används på ett förnuftigt och ekonomiskt försvarbart sätt.

Bidragsgivarnas namn (om bidragsgivaren inte önskar vara anonym) kommer att redovisas i ”Juniorkassans Loggbok”. Däremot redovisas inte hur stora belopp som varje bidragsgivare skänker. I Loggboken skall också bidragens mottagare öppet redovisa vad pengarna använts till.

Bidragen till juniorerna är en investering i deras framtid och varje krona till GKSS Juniorkassa är värdefull! Tack för ditt bidrag!

Bankgirokonto på Danske Bank: 5707-4551