Team GKSS GKSS OS-klubb
Till kalender »

Kalender

Danske Bank är huvudsponsor för GKSS juniorverksamhet

Klicka här för att gå till Danske BankJuniorkommittens verksamhet skall leda till att fler seglare vill och är förberedda för en vidare satsning inom seglingssporten och är förberedda för att ta steget till GKSS träningskommittes verksamhet.

Delar av verksamhetsplanen:

Våra huvudmål

Vi skall via samarbete/kunskapsutbyte med kringliggande junior klubbar ses som en naturlig samarbetspartner och elitklubb.

Vi skall ha kul tillsammans! Vi skall tycka att segling är det häftigaste som finns! Vi skall utbilda kappseglare till att ta steget in i eliten!

Vår långsiktiga inriktning

Om vi skall lyckas uppnå vårt övergripande mål är det viktigt att vi stakar ut vår färdriktning, lägger fast våra delmål och konsekvent arbetar för att uppnå dessa mål. Vi vet att vi kommer att behöver korrigera kursen både en och flera gånger under vår resa, men genom att öppet diskutera och informera så är vi övertygade om att vi alla inom samarbetsregionen med gemensamma krafter kommer att styra vår segling till framgång.

Prioriterade båtklasser och dess nuvarande verksamhet

Klasserna 29:er, Laser standard och radial är rekomenderade elitklasser ifrån Svenska seglarförbundet. Dessa rekomendationer har vi tagit fasta på och idag sker regelbunden träning i dessa klasser.