Valberedning

På förslag av styrelsen utser Sällskapet årligen vid höstmötet en valkommitté med uppgift att förbereda val vid nästföljande höstmöte. Valkommittén skall framlägga förslag till ledamöter i styrelsen och kommittéer, revisorer och revisorssuppleanter samt ombud till Västkustens Seglarförbund. Om det under pågående mandatperiod uppkommer behov av fyllnadsval skall valkommittén för höstmötet eller allmänt sammanträde framlägga förslag till ny ledamot.

Ledamöter

  • Stefan Holmgren, ordförande
  • Catharina Jedenius
  • Johan Norén
  • Theres Wolgast
  • Jonas Gamborn

Kontakt

Maila valberedningen