GKSS verksamhet och coronaviruset

GKSS följer noggrant utvecklingen av Coronaviruset och uppdateringar från relevanta myndigheter. Vi hoppas att situationen snart förbättras men under tiden måste vi tillsammans begränsa smittorisken och den allmänna oro som Coronaviruset medfört. Vår verksamhet kommer att planeras och genomföras så länge det är i linje med rekommendationerna vi får från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.

Med detta sagt så är vår verksamhet frivillig och om ni drar andra slutsatser än myndigheterna kan ni självklart välja att inte delta under den period ni önskar.

GKSS uppmanar till försiktighet och uppmanar alla som på något sätt misstänker att man kan bära smitta att stanna hemma. Det gäller även om det finns eller att man misstänker smitta i familj eller närhet. Vid minsta tecken på sjukdom, kli i halsen, näsa som rinner, ont i huvudet, feberkänning vill vi att ni stannar hemma från träning /aktiviteten.

Dessvärre är läget sådant att vi kan komma att skicka hem barn och även vuxna med symptom och vi ber om er förståelse i fall så sker.

När det gäller våra närmast kommande aktiviteter såsom påskläger och så småningom våra kappseglingar är vårt nuvarande utgångsläge och planering att dessa kommer att genomföras men att de kan komma att ställas in eller anpassas efter situationen om myndigheterna ändrar sin information.

GKSS har  hittills vidtagit följande åtgärder.

Kansliet är bara öppet för bokade besök.

Vi har i nuläget anpassat vårt Påskläger efter rådande omständigheter och gjort det till ett dagläger på GKSS där seglarna bor hemma.

Vi har ställt in några aktiviteter där deltagarna är äldre och i riskgruppen.

Vi har gjort förändringar i tävlingsprogrammet. 

Gå in och titta i kalendern för uppdaterad info.

April

Maj

juni

juli

augusti

Sommarens seglarskolor kommer att genomföras som planerats i nuläget. Om förutsättningarna skulle ändras återkommer vi med mer information.

Vi återkommer så fort vi har mer information att delge. Hör bara av er vid eventuella funderingar eller frågor. Om du har några besvär ska du i första hand kontakta 1177 Vårdguiden.

Här finns information från SSF 

Här finns information från RF

Mvh

GKSS

Uppdaterad: 2020-04-18