GKSS köper hamnen i Långedrag

Efter förhandlingar har GKSS fått möjligheten att köpa marken och hamnen i Långedrag av Göteborgs Stad. Historiken är att GKSS fick marken till skänks av Rudolf Aust år 1900. Senare såldes marken till AB Långedrag. Nu har vi fått möjligheten att köpa tillbaka vår mark. Fastighetsnämnden beslutade i förra veckan att köpet ska gå igenom vid oktober månads slut.

Vi har under många år betalat en avgäld för nyttjandet av marken och vattnet i Långedrag. Vi har under flera år sett hur denna avgäld kraftigt höjts. Dels så har det varit en oro för var det ska sluta men det fanns också ett slutdatum när det fanns risk att GKSS inte skulle få finnas kvar i Långedrag längre. Vi har haft uppe frågan på ett extra medlemsmöte och protokollet finns här.

Priset från kommunen är 17 milj kr. Vi har lyckats få ett bidrag av Idrotts och Föreningsförvaltningen på 1,5 milj kr samt kommunalborgen på 40 år. 

Tack vare en god ekonomi under flera år är det nu möjligt för GKSS att köpa marken. Det kommer att bli flera tuffa år framför oss men tack vare detta hoppas vi kunna utveckla GKSS hamn och verksamhet samt finnas kvar i Långedrag för all framtid.

Uppdaterad: 2018-09-14