GKSS Årsmöte 2020 Uppskjutet

På grund av FHM och RFs rekommendationer saknas möjligheter att genomföra GKSS Årsmöte som planerat i vår. GKSS styrelse har beslutat att flytta fram GKSS årsmöte till i höst och senast den 5 november i samband med höstmötet.

Vi kommer att genomföra ett digitalt informationsmöte och öppning av hamnen den 7 maj kl 19.00

En länk kommer att finnas här innan mötet startar.

Uppdaterad: 2020-04-21