Marknad- och informationskommittén

Kommittén är, som namnet antyder delad i två delar. En del har som mål att stärka GKSS varumärke, att öka medlemsvärdet och att intressera fler sponsorer. Sponsorerna är samlade i "Team GKSS" , ett viktigt nätverk för företagen. Den andra delen arbetar med extern och intern information, det vill säga media, klubbens webbplats och tidningen Seglarbladet som utkommer med sex nummer per år. IT-kommittén är en undergrupp som arbetar specifikt med IT-relaterade frågor.

Ledamöter

  • John Holmgren, ordförande
  • Oscar Klock
  • Nina Bergerheim
  • Anton Klock
  • Elin Nygren
  • David Granath
  • Alf Tornberg, adj. Redaktionen för Seglarbladet

Kontakt

Maila marknad- och informationskommittén