Seglarbladet

Seglarbladet är GKSS medlemstidning och ges ut sex gånger per år. Nedan hittar du senaste numret och även vårt arkiv med alla seglarblad som har getts ut.

Klicka på bilden för att läsa tidningen.

Seglarbladets redaktion

Chefredaktör: Alf Tornberg (chefredaktor@gkss.se)

Annonsering: Hadar Svanström (hadar@mmab.nu)

Ansvarig utgivare: Thomas Rahm (thomas.rahm@gkss.se)