GKSS Höstmöte 2017

Här hittar du information inför GKSS Höstmöte 2017. Vi uppdaterar denna sida efterhand.

Välkomna till GKSS HÖSTMÖTE Torsdagen den 9 November kl 18.00 på Svenska Mässan

Mötet kommer att hållas på Gothia Towers, entré via hotellentrén. På dagordningen stadgeenliga ärenden, samt utdelning av utmärkelser och priser.

Lättare förtäring serveras från kl.16.45 och mötet börjar kl.18.00.

Varmt välkommen!

GKSS Styrelse