GKSS Årsmöte och Höstmöte 5 november 2020

Det är snart dags för GKSS höstmöte och årsmöte (nedan kallad årsmötet)! I år kommer båda dessa hållas vid samma tidpunkt men som två separata möten rent formellt. Först årsmöte och sedan höstmöte. Till följd av de restriktioner som råder på grund av Corona så har styrelsen bestämt att årsmötet hålls online då vi annars har en begränsning på 50 deltagare vilket inte är förenligt med GKSS stadgar. Årsmötet kommer hållas den 5:e november kl 18.00-20.00 med hjälp av verktyget Microsoft Teams.

Ladda ner Microsoft Teams här.


För att som medlem delta på årsmötet den 5:e november kommer en föranmälan krävas för att vi skall kunna upprätta röstlängd, detta görs genom att anmäla dig här.

Anmälan ska göras senast 5 november kl 12.00

Du kommer få svar med en länk till årsmötet någon dag innan mötet.

Här nedan finns information inför mötet, mer info kommer också att komma efter hand.

Varmt välkomna! 

GKSS Styrelse