Kappseglingsprogram 2022

På grund av Corona viruset spridning påverkas GKSS tävlingar på olika sätt alltifrån inställda helt till kraftigt omarbetade. GKSS följer de råd och rekommendationer som  Regeringen, FHM, RF och SSF ger ut men då dessa kan ändras dagligen kan fördröjning i informationen om de enskilda tävlingarna finnas. Vid intresse var vänlig och kontakta GKSS om de olika tävlingarna.