Höstens Torsdagsseglingar

22/8,29/8,5/9,12/9,19/9

Torsdagsseglingarna är ett samarbete mellan GKSS och LdSS. Seglingarna går som en serie över våren och en över hösten. Ambitionen är att ge träning i kappsegling under realistiska men avspända former. Första start sker kl 18.00-

Anmälan sker en gång för våren och en gång för hösten, genom att en ifylld rorsmansförklaring lämnas till seglingsledaren. Ladda gärna ner följande dokument:

Läs mer...