Vårens Torsdagsseglingar

20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 1/6

Torsdagssegling 20/4 2017 inställd, för mycket vind

Torddagsseglingarna är ett samarbete mellan GKSS och LdSS. Seglingarna går som en serie över våren och en över hösten. Ambitionen är att ge träning i kappsegling under realistiska men avspända former.

Anmälan sker en gång för våren och en gång för hösten, genom att en ifylld rorsmansförklaring lämnas till seglingsledaren. Ladda gärna ner följande dokument:

  Rorsmansförklaring   Seglingsföreskifter Resultat

Om en segling blir inställd av någon anledning, kommer detta att meddelas här på hemsidan före kl. 15.00 samma dag.

Läs mer...