Stjärnbåts VM

Stjärnbåts VM

Tid                       Lördag 3 juni

10.00 Samling med fika, Registrering & Lottning av båtarna
10.30 Rorsmansmöte
11.00 Första start prel. (Segling i heat, vädret mm avgör upplägget)

Söndag 5 juni
10.30 Samling med fika och rorsmansmöte (ev. ytterligare lottning)
11.00 Dagens första start prel. (forts segling i heat)
16.00 ca. Prisutdelning direkt efter avslutad segling

Plats                   Stjärnbåtsbryggan GKSS-hamnen.
Alla båtbyten sker vid pontonen ute vid starttribunen.

Utrustning       Flytväst som ovillkorligen måste vara påtagen för deltagande!
Medtag matsäck, eller utnyttja faciliteterna i hamnen.
Vi ordnar enklare förtäring vid stjärnbåtsbryggan i samband med prisutdelningen efter seglingarna.

Kostnad            300: - per besättning, betalas kontant vid samlingen.

Anmälan          Helst komplett besättning (alltså två pers)  Alt. anmäl om du vill segla gast eller rorsman, så försöker vi ordna en medseglare.
E-post till
d.berghede@gmail.com eller SMS till Dick 0705-59 24 30.
OBS senaste anmälningsdag torsdag 1 juni! (helst tidigare givetvis så vi kan planera)
(ev. efteranmälan kan ske om plats finnes)

Tävlingen         Besättningars startordning lottas vid samlingen. Denna startordning gäller sedan vid dagens seglingar, men båtarna byts efter ett fastlagt system! ”Tävlingen” sker enl. kappseglingsreglerna, med det viktiga undantaget att alla åläggs att i första hand vara rädda om båtarna.

Om någon trots detta vållar en skada, så kan vi kräva kompensation för självrisken (normalt 2 000: -). Om deltagare gjort fel kan man kompensera sitt misstag med 360 rundsväng. Mer om detta vid rorsmansmötet kl. 10.30

GKSS-Stjärnbåtssektion hälsar alla intresserade seglingskunniga välkomna, att i trivsamma former segla, på en enkel bana, i utlottade stjärnbåtar!

Denna segling är inte sanktionerad av SSF utan ett trivselarrangemang med ett litet tävlingsinslag.

Läs mer...