Funktionär

Välkommen som funktionär!

2018 har vi ett spännande kappseglingsprogram framför oss, och säsongen närmar sig med stormsteg. Vi välkomnar såväl nya som gamla funktionärer att vara med i en mängd spännande, roliga och inte minst lärorika idrottsevent, med allt från spektakulära katamaraner och olympiska klasser till gamla klassiska träbåtar.

För att våra funktionärer ska var väl förberedda erbjuder vi varje år funktionärsträffar där vi övar på allt från hjärt- och lungräddning till båtkörning och kappseglingsregler. Första tillfället är den 14 april i Långedrag och vi kommer fokusera på såväl praktiska som teoretiska moment, som till exempel:

- köra båt

- hjärt- och lungräddning

- släckning av bränder

- plocka upp personer ur vattnet

- regler på sjö och hav

- kappseglingsprogrammet

Vi bjuder på lunch och fika!

Anmälan sker på länk nedan, senast den 28 mars

 

Länk till funktionärsanmälan kommer finnas på hemsidan under sista veckan i februari. 

 

Funktionärsroller

Här nedan finner du de roller som GKSS brukar efterfråga:

Funktionär på havet

På alla kappseglingar vi tar på oss att genomföra tillhandahåller klubben ett antal funktioner på havet:

 • Tävlingsledare - ansvarar för hela seglingen, licens krävs.
 • Seglingsledare - leder arbetet på startfartyget. Licens krävs.
 • Tävlingsproduktion - bemannar startfartyg, halar och hissar flaggor, tar tid, sköter start- och målförfarande.
 • Bojbåtsbesättning - lägger markeringar för tävlingsbana, exempelvis startlinje och rundningsmärken.
 • Säkerhetsbåt - ser till att vi inte råkar ut för olyckor och håller ett vakande öga på seglarna
 • Seglingsdomare - licens och erfarenhet krävs

Funktionär på land

När vi arbetar med större evenemang finns det ofta ett behov av ett antal funktioner även på land:

 • Race office - sköter administrativa uppgifter, däribland registrering av seglare före tävlingsstart och resultatrapportering efteråt. Förekommer på de flesta tävlingar.
 • Special Operations - sköter byggnation och agerar hjälpande resurs där det behövs.
 • Hospitality - värdar/värdinnor som hjälper seglare att vara på rätt plats vid rätt tillfälle.
 • Information - finns tillhands för allmänhet/publik och svarar på frågor om seglingar och hänvisar 
 • Press Office - hanterar media och press under tävlingar.
 • Matansvarig - att våra funktionärer får bra mat i rätt tid är väsentligt för att genomföra ett bra evenemang.
 • Besiktningsman - licens och erfarenhet krävs. 

Kontakt

GKSS Kappseglingskommitté
kappsegling@gkss.se

Information