Vinterplats i GKSS Hamn

Vintersäsongen i GKSS hamnen sträcker sig perioden 1 november - 31 mars. Ett medlemskap i föreningen är ett måste för att ha sin båt i vår hamn. Ansökan sker i formuläret nedan.

< 12 meter 6340 kr för hela vintersäsongen 
> 12 meter 7480 kr för hela vintersäsongen

El

Pris/KWh: självkostnadspris x kr/kWh + 0,50 kr/kWh (anläggningsavgift 2020)

Första månaden faktureras en schablonkostnad om 2800 kr som sedan justeras mot antal förbrukade kWh under hyresperioden. Elen avläses separat för varje båtplats.

Priser ovan gäller för en kabel 220v / 16 A per båt.

Vinterliggare betalar enbart förbrukad el.

Vinterboende betalar förbrukad el samt en serviceavgift på 790 kr /mån.

Förtöjning

Under vintersäsong gäller särskilda förhållningsregler rörande förtöjning.

Vintertid ligger alltid båtarna med en plats fri mellan sig. Tamparna skall angöras i skilda förtöjningspunkter. Båten skall vara förtöjd enligtskissen nedan med treslagen/töjbar lina med dämpning på samtliga tampar.

 

 

I vår hamn bubblar vi luft under vattnet på vår anläggning för bryggor och akterstolpar. Du som båtägare är själv ansvarig att se till att din båt hålls fri från is. 

Kontakt

GKSS Hamn
batplats@gkss.se
031-69 68 31