Funktionär

Välkommen som funktionär!

2021 har vi ett spännande kappseglingsprogram framför oss, och säsongen närmar sig med stormsteg. Vi välkomnar såväl nya som gamla funktionärer att vara med i en mängd spännande, roliga och inte minst lärorika idrottsevent, med allt från spektakulära katamaraner och olympiska klasser till gamla klassiska träbåtar. Covid gör dock fortfarande att ändringar av programmet kan komma att göras med kort varsel.

 

Funktionärsroller

Här nedan finner du de roller som GKSS brukar efterfråga:

Funktionär på havet

På alla kappseglingar vi tar på oss att genomföra tillhandahåller klubben ett antal funktioner på havet:

 • Tävlingsledare - ansvarar för hela seglingen, licens krävs.
 • Seglingsledare - leder arbetet på startfartyget. Licens krävs.
 • Tävlingsproduktion - bemannar startfartyg, halar och hissar flaggor, tar tid, sköter start- och målförfarande.
 • Bojbåtsbesättning - lägger markeringar för tävlingsbana, exempelvis startlinje och rundningsmärken.
 • Säkerhetsbåt - ser till att vi inte råkar ut för olyckor och håller ett vakande öga på seglarna
 • Seglingsdomare - licens och erfarenhet krävs

Funktionär på land

När vi arbetar med större evenemang finns det ofta ett behov av ett antal funktioner även på land:

 • Race office - sköter administrativa uppgifter, däribland registrering av seglare före tävlingsstart och resultatrapportering efteråt. Förekommer på de flesta tävlingar.
 • Special Operations - sköter byggnation och agerar hjälpande resurs där det behövs.
 • Hospitality - värdar/värdinnor som hjälper seglare att vara på rätt plats vid rätt tillfälle.
 • Information - finns tillhands för allmänhet/publik och svarar på frågor om seglingar och hänvisar 
 • Press Office - hanterar media och press under tävlingar.
 • Matansvarig - att våra funktionärer får bra mat i rätt tid är väsentligt för att genomföra ett bra evenemang.
 • Besiktningsman - licens och erfarenhet krävs. 

Kontakt

GKSS Kappseglingskommitté
kappsegling@gkss.se

Information